บริการงานติดตั้ง และงานช่างต่างๆ

เชียงใหม่มีดีดอทคอม ให้บริการด้านงานช่างหลายๆประเภท งานบริการช่างประปา ให้บริการงานติดตั้งปั๊มน้ำ ซ่อมแซมปั๊มน้ำ เปลี่ยนปั๊มน้ำ ให้คำปรึกษาเมื่อปั๊มน้ำขัดข้อง บริการงานตรวจหาจุดรั่วท่อน้ำประปาที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ค่าน้ำเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ มิเตอร์ประปาหมุนทั้งๆที่ไม่มีการเปิดใช้น้ำ บางบ้านจะทราบเร็วเพราะการสังเกตุจากปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำจะทำงานเป็นครั้งๆ ทั้งที่เราไม่ได้เปิดใช้น้ำ บ้านที่ติดปั๊มน้ำจะรู้ว่าน้ำรั่วเร็วกว่า ไม่ต้องรอบิลค่าน้ำ บริการล้างแทงค์น้ำทำความสอาดแทงค์น้ำบนดิน และแทงค์น้ำใต้ดิน งานบริการติดตั้งปั๊มน้ำ เป็นงานที่ใช้เพิ่มแรงดันน้ำเมื่อแรงดันน้ำประปาไหลอ่อนหรือไหลเบา บางครั้งน้ำประปาไม่ไหลเลย เราก็ใช้น้ำสำรองที่เก็บไว้ในแทงค์ เมื่อใช้น้ำอย่างประหยัด ก็จะใช้ต่อได้อีก 1 ถึง 2 วัน ตามขนาดของแทงค์น้ำ งานบริการด้านไฟฟ้า จะให้บริการงานปักเสาไฟฟ้า ทั้งแรงต่ำและแรงสูง ย้ายเสาไฟฟ้า หรือักเสาไฟฟ้าเพื่องานอื่นๆ เช่น ปักเสาทำสนามฟุตบอล ทำสนามกีฬาอื่นๆ ล้อมตาข่าย งานปักเสาไฟฟ้าทำป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้าเพื่อติดตั้งตัวส่งสัญญาณไวไฟ ปักเสาไว้ใช้ติดตั้งหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน