การป้องกันปลวกด้วยระบบวางท่อ

chaingmaimedee046การป้องกันปลวกด้วยระบบวางท่อตามแนวคานใต้อาคารวางท่อตามพื้นใต้ดินที่จะเทคอนกรีตทับ เพื่อใช้ในการอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงและน้ำยาก็จะออกตามรอบๆผิวท่อที่มีรูอยู่เพื่อซึมลงใต้ผิวดิน  ทำให้ผิวดินส่วนนั้น เป็นพิษเกินกว่าปลวกจะอาศัย พร้อมกับแมลงชนิดอื่นๆ