การแก้ไขไฟฟ้าดับด้วยตนเอง

การแก้ไขไฟฟ้าดับง่ายๆที่บ้านของตนเอง นะครับ หากว่าบ้านของท่านไฟฟ้าดับเกิดขึ้นกระทันหัน และเป็นเวลากลางคืนด้วย หาช่างก็ลำบาก จะบอกวิธีแก้ไขไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยตน แบบง่ายๆเลยนะครับ ถ้าอยู่ดีๆแล้วเกิดไฟฟ้าดับทั้งหลังและดับเฉพาะบ้านของเราหลังเดียวซะด้วย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ ดึกปลั๊กทุกตัวออกจากเต้ารับ และปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวง แล้วลองทำการสับเบรกเกอร์ ไปยัวตำแหน่ง ON ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้น คือเปิดเบรกเอร์ได้ ขั้นตอนต่อไปคือเปิดไฟฟ้าดวงที่จำเป็นที่สุด ที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ ถ้าเปิดแล้วไฟติด ขั้นตอนต่อไปก็ลองเสียบปลั๊กไฟฟ้า ตัวที่จำเป็นที่สุดนะครับ คือตู้เย็น ถ้าเสียบเสร็จ ถ้าเบรกเกอร์ไม่ตัดอีกแสดงว่าไม่เป็นไร คือทำแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ ยังเปิดไฟบางดวงได้อยู่ วันถัดไปช่วงสายๆค่อยเรียกช่างมาตรวจสอบ
อีกกรณี เมื่อปิดไฟทุกดวง และถอดปลั๊กไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด แล้วลองทำการสับเบรกเกอร์ ไปยัวตำแหน่ง ON ถ้าเบรกเกอร์ยังตัดอยู่ อย่าฝืนเปิดอีกนะครับ ให้ปิดไว้แบบนั้น ถ้ามีความจำเป็น ที่จะต้องใช้ไฟฟ้า แบบว่ารอวันถัดไปไม่ได้แล้ว ก็โทรเรียกช่างเข้ามาตรวจสอบ แต่ถ้าพออยู่ได้ วันถัดไป ก็โทรเรียกช่างเข้ามาตรวจสอบ หวังว่าเหตุการณ์ที่แก้ไขจะสามารแก้ไขผ่านด้วยดีนะครับ

ซ่อมและตรวจเช็ค ตู้คอนโทรล
,ช่างซ่อมไฟเชียงใหม่,หาช่างมาทำไฟ เชียงใหม่,ช่างแก้ไขไฟฟ้า เชียงใหม่,ช่างไฟสันทราย