งานติดตั้งฝ้าเพดาน ราคาสินค้าและค่าบริการ

ติดตั้งฝ้าเพดานฝ้าตราช้าง  โครงอีซี่ลายตราช้าง  ราคาตารางเมตรละ   250  บาท
ติดตั้งฝ้าเพดานฝ้าตราช้าง ชนิดทนชื้น  โครงอีซี่ลายตราช้าง  ราคาตารางเมตรละ   300  บาท
ติดตั้งสมาร์ทบอร์ดตราช้าง  โครงอีซี่ลายตราช้าง  ราคาตารางเมตรละ   300  บาท
ทำผนั้งเบาสองด้าน ใช้ฝ้าตราช้าง   ตารางเมตรละ          450  บาท
ทำผนั้งเบาด้านเดียว ใช้ฝ้าตราช้าง   ตารางเมตรละ        400  บาท
ราคาค่าติดตั้งฝ้าเพดานเฉพาะค่าแรง  ตารางเมตรละ    75-85  บาท
ราคาค่าติดตั้งผนังเบาเฉพาะค่าแรง    ตารางเมตรละ    120-150  บาท
ราคารื้อและติดตั้งฝ้าเพดาน   ราคาตารางเมตรละ         200-300 บาท