งานฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน

งานฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนแทบทุกแห่งจะต้องมีการบุฝ้าเพดานตามห้องต่างๆ เพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะห้องชั้นบนสุดเพื่อ ไม่ให้เห็นโครงสร้างหลังคา  รับรองงานที่ออกมาต้องเรียบ สวย  ไม่มีที่ติอย่างแน่นอน

ช่างฝ้าเชียงใหม่

ช่างฝ้าเชียงใหม่