จำหน่ายและติดตั้งแอร์ระบบ VRV , VRF

จำหน่ายและติดตั้งแอร์ระบบ VRV , VRF

เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน VRF, VRV, MDV

รับออกแบบและติดตั้งติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ VRF, VRV, MDV เป็นเครื่อง ปรับอากาศ แบบ ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ Variable Refrigerant Flow เรียกย่อๆว่า วีอาร์เอฟ VRF โดยเครื่องปรับอากาศ วีอาร์เอฟ VRF มีให้เลือก 2 ระบบ คือ ระบบอินเวอร์ตเตอร์ Inverter และ ระบบดิจิตอล สครอล Digital Scroll การเลือกใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ซึ่งในส่วนของ วีอาร์เอฟ VRF ระบบ Digital Scroll จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง ง่ายต่อการแก้ไข และวิเคราะห์ปัญหา เพราะมีความซับซ้อนในระบบไฟฟ้าน้อยกว่า
ระบบปรับอากาศ ประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน แอร์ประหยัดพลังงาน ,VRF, VRV, MDV จากโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่  ด้วยเทคโนโลยีปรับอากาศประหยัดพลังงาน ชนิดรวมศูนย์ เทคโนโลยีวีอาร์เอฟ VRF ประหยัดพลังงานสำหรับทุกประเภทอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน อาคารมหาวิทยาลัย อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารโรงพยาบาล อาคารโรงงาน อาคารโรงแรม และอาคารทุกประเภทที่ต้องการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน รวมถึงโครงการของเอกชนและราชการในประเทศไทย

การติดตั้งและการออกแบบ การเคลื่อนย้าย จะเห็นได้จากงาน กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ CKA ชั้น 8 เราได้ทำการรื้อถอน เครื่องปรับอากาศ VRF มี FCU ทั้งหมด 27 ตัว และ CDU จำนวน 6 ตั้ว เพื่อที่จะนำไปติดตั้งที่แห่งใหม่ แยก หลุยส์ สันกำแพง