ช่างซ่อมปั๊มน้ำ สันทราย

chaingmaimedee057

รับติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแก้ไข เกี่ยวกับปั๊มน้ำทุกชนิด วิเคราะห์การไหลของน้ำ ในท่อ ก๊อกน้ำบางตัวน้ำไม่แรง ช่างประปามาเพิ่มก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่แรง น้ำบนชั้นสองไม่แรง ก๊อกน้ำบางก๊อกไหลแรงมาก อาการต่างๆ เมื่อการออกแบบแล้วเพิ่มเติมทีหลังมันอาจจะไม่พอดีกันทำให้แรงดันนั้นลดลง ดังน้ำการติดตั้งสิ่งของต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบ ก่อนการติดตั้ง

ช่างเปลี่ยนสวิตซ์แรงดันปั๊มน้ำ

สวิตซ์แรงดันเป็นหัวใจสำคัญของปั๊มน้ำเลยนะครับ เพราะตัวนี้จะทำหน้าที่ สั่งปิดและสั่งเปิดตัวมอเตอร์ให้ทำงาน เมื่อแรงดันน้ำลดลงก็จะสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงาน เมื่อเราปิดน้ำ แรงดันน้ำในท่อแรงขึ้นถึงจุดๆหนึ่ง สวิตซ์แรงดันก็จะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดทำงาน จะเป็นแบบนี้ตลอดเวลา ที่เราเปิดน้ำและปิดน้ำ  ถาไม่มีการเปิดน้ำใช้สักพักแรงดันน้ำก็จะเต็มระบบ ปั๊มน้ำก็จะหยุดนื่ง จนกว่าเราจะเปิดน้ำใช้อีกครั้ง สาเหตุหลักๆการเสียของสวิตซ์แรงดันคือ อาจจะใช้งานมานานแล้ว หน้าคอนแทรกไหม้ละลาย บางทีก็มีแมลงต่างๆเข้าไปในสวิตซ์ แล้วเกิดอาการไหม้ ติดหน้าคอนแทรก ไฟฟ้าก็จะไหลผ่านไม่สะดวก อาจจะมีกลิ่นไหม้บริเวณนั้น