ช่างซ่อมแซมฝ้าเพดาน

ช่างซ่อมฝ้าเชียงใหม่

ช่างซ่อมฝ้าเชียงใหม่

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ซ่อมปิดรูฝ้า ซ่อมแซมฝ้าถูกน้ำ งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ออกมาแล้วดูเรียบร้อยสวยงาม ถ้าบ้านของท่านยังดูไม่เรียบร้อย อันเนื่องมาจากการเจาะรูฝ้าเพดานเพื่อซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านบน งานซ่อมหลังคารั่ว ซ่อมกระเบื้องหลังคาแตก หรือแม้กระทั่ง การย้าย จุดที่ติดตั้งไฟ ก็จะทำให้เกิดมีรอยตำนิเกิดขึ้นได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การซ่อมเองถ้าหากว่าไม่ชำนาญจริง อาจจะเกิดเป็นรอย ไม่สวยงาม