ช่างประปานอกสถานที่ เชียงใหม่

ช่างประปานอกสถานที่ เชียงใหม่

ช่างตรวจเช็คท่อน้ำประปารั่วในจังหวัดเชียงใหม่ รับตรวจเช็คสแกนหาจุดรั่วของท่อน้ำประปาที่แตกรั่วใต้พื้นดิน หรือใต้พื้นปูน ถ้าเจอการแตกรั่วของท่อประปาหรือรู้ว่าท่อน้ำรั่วแน่นอนแต่หาจุดรั่วไม่พบ การรั่วของท่อน้ำประปาจะมีหลายรูปแบบ แตกหลุด แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากช่างผู้ติดตั้งที่ต่อท่อไม่แน่น ใส่กาวไม่ดี หรือที่เจอบ่อยที่สุดคือ ใส่กาวแต่เสียบท่อเข้าไปในท่อต่อแค่ครึ่งเดียว ช่วงหลังการติดตั้งใหม่ๆ อาจจะไม่เจอปัญหาแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปี ท่อสามารถหลุดได้ มีปัญหาน้ำรั่วแต่หาจุดไม่พบ โทรแจ้งช่างเข้าบริการได้เลยครับ 0813662146 เอก