ช่างฝ้าดีเมืองเชียงใหม่

โครงคร่าวฝ้าเพดานพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักมากขึ้นกว่าระบบฝ้าเพดานมาตราฐานมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักของระบบโครงคร่าวหลักที่ 100 กิโลกรัม   นวัตกรรมโครงคร่าวฝ้าเพดานยุคใหม่จาก ตราช้าง เพื่อขจัดปัญหา ระดับฝ้าไม่เรียบ ฝ้าไม่แข็งแรง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ