การยิงแผ่นฝ้าเพดาน การเข้าแผ่น การทำมุม

ขึ้นโครงฝ้าเพดาน ยึดแผ่นฝ้าเพดานเข้ากับโครงซีลาย การฉาบฝ้าเพดาน และการขัดฝ้าเพดานเพื่อให้เสมอเรียบ