ช่างฝ้า ช่างฉาบฝ้าเพดาน ช่างทำฝ้าเรียบ

โครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ โปรลายน์ ตราช้าง
การทำฝ้าฉาบเรียบ
+  หาระดับที่จะทำการติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ โดยที่ระดับฝ้าเพดานนั้นทำงานได้สะดวก ไม่ต่ำเกินไป
แต่ก็จะต้องไม่ติดขัดกับอะไร
+  ยึดฉากผนังฉาบเรียบกับผนังโดยรอบ ให้ได้ระดับที่ต้องการตามที่เราได้ทำระดับไว้
+  ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับโครงสร้างอาคาร ให้ได้แนว โดยวางระยะห่างกัน 0.80 x 0.80 แต่จะต้องไม่
เกิน     1.20 x 1.20 ม. ด้วยพุกเหล็ก 6 มม.
+  ยึดปลายด้านหนึ่งของลวดเข้ากับฉากเหล็ก 2 รูติดกับพื้นผนังดานบน
+  สอดปลายอีกด้านหนึ่งของลวดเข้ากับสปริงปรับระดับและชุดหิ้ว  ปรับระดับชุดหิ้ว
+ โครงคร่าวบน ติดเข้ากับชุดหิ้ว ทุกระยะ 1.20 ม.
+   ติดโครงคร่าวล่างติดเข้ากับโครงคร่าวบนด้วยล็อคกิ้ง โดยวางแนวให้ ได้ฉากกับโครงคร่าวบน
** วางโครงคร่าวล่าง ห่าง 0.40 ม. สำหรับติดแผ่นแผ่นยิบซัม  หนา 9 มม.
+  ปรับระดับโครงคร่าวทั้งระบบอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับอีกครั้งหนึ่ง
+  ติดแผ่นยิบซัมชนิดขอบลาดเข้ากับโครงคร่าวล่างด้วยสกรูเกลียวปล่อยทุกระยะ 30 ซม.
และฉาบรอบรอยต่อรอแห้งและขัดแต่งด้วยกระดาษทราย