ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ งานซ่อมแซมไฟฟ้าเชียงใหม่

รับออกแบบ  ติดตั้ง   วิเคราะห์   ป้องกัน   แก้ไขซ่อมแซม   ระบบไฟฟ้าตามอาคาร   บ้านเรือน   ตามโรงงาน  สำนักงาน   มีการบริการติดตั้ง    ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า   และดูแลไฟฟ้าอย่างครบถ้วน  วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ ซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติหรือประตูรั้วรีโมทเปิดปิดอัตโนมันิเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟส่องสว่างถนนไม่ติดตู้โหลดไฟฟ้าไฟไหม้ หรือไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส วงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ   โดยมีทีมช่างไฟฟ้าจากเมืองเชียงใหม่ไปบริการให้ถึงนอกสถานที่รับงานติดตั้งที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่บริเวณรอบๆ ตัวเมืองเชียงใหม่ ถ้าท่านไหนมีปัญหาเกียวกับไฟฟ้าที่บ้านสามารถโทรมาปรึกษาเราก่อนได้ เราจะประเมินราคางานซ่อมแล้วแจ้งให้ท่านก่อนลงมือทำ  โทร.0813662146 เอก