ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่

รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ซ่อมไฟฟ้า,  ติดตั้งไฟฟ้า,  วางระบบไฟฟ้า,   ปักเสา,  พาดสาย หม้อแปลง   รับเหมาระบบไฟฟ้าเชียงใหม่  วิศวกรไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งไฟฟ้า รับเหมาติดตั้ง  และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ในและนอกอาคารในเขตเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงงานไฟฟ้าในอาคารก่อสร้างใหม่ หรืองานเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน สายไฟฟ้าในโรงงานเก่าขาด หรือไฟฟ้าติดๆดับๆ ไฟฟ้าฝังใต้ดิน ไฟฟ้าสำหรับสระน้ำ วงจรป้องกันไฟฟ้าดูด วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน วงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ วงจรควบคุมปั้มน้ำอัตโนมัติ

โทร 08-1366-2146   เอก