ซ่อมระบบปั๊มน้ำ

chaingmaimedee049

ออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบปั๊มน้ำน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำส่งจ่าย การวางระบบส่งจ่ายน้ำสามารถออกแบบได้หลายระบบการส่งจ่าย แต่ละที่แตกต่างกันออกไป ปั๊มน้ำสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก และปั๊มน้ำระบบโรงแรมขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำ ระบบประปา สอบถามโทร 0813662146 เอก