ซ่อมโคมไฟหน้าบ้าน

ซ่อมไฟรั้ว

ซ่อมแซมไฟรั้ว

ช่างเชียงใหม่ดี บริการงานซ่อมเล็กๆน้อยๆ ภายในบ้าน ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ เพิ่มปลั๊กไฟฟ้า ติเตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติม งานเสริมเพิ่มจุดโคมไฟ เปลี่ยนโคมไฟภายในบ้าน ซ่อมไฟกิ่ง ไฟส่องถนนในหมู่บ้าน ซ่อมไฟส่องสนามหญ้า ซ่อมไฟเปิด ปิดอัตโนมัติ งานติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติม ติดตั้งโคมไฟถนน โคมไฟสาธารณะ วิเคราะฟ์อาการเสียของโคมไฟชนิดต่างๆ รับปรึกษา ระบบไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ออกแบบตู้ควบคุมเปิด ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และซ่อมตู้ควบคุม