chiangmaimedee087

ตรวจสอบน้ำรั่วซึมในบ้านและอาคาร

ตรวจสอบน้ำรั่วซึมในบ้านและอาคาร ,ตรวจสอบท่อประปารั่ว,น้ำรั่วที่ไหนไม่รู้,ค่าน้ำแพงมาก สงสัยน้ำรั่ว,ค่าน้ำประปาสูงมาก,ค่าน้ำขึ้นทุกๆเดือน