ตรวจสอบน้ำรั่วด้วยฟังเสียงคลื่น

ตรวจสอบน้ำรั่วด้วยฟังเสียงคลื่น

        ตรวจเช็ครั่วท่อน้ำประปาด้วยเครื่องมือตรวจสอบน้ำรั่วโดยการฟังคลื่นเสียงน้ำใต้พื้น ตรวจสอบจุดรั่วในที่ๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ท่อประปาแตกใต้ดิน จะดูออกด้วยตาเปล่ายากมากในช่วงฤดูฝน และจะรั่วบ่อยมากด้วยในฤดูฝน  สาเหตุที่เป็นไปได้หลายๆทางด้วยกัน ก็ได้แก่ พื้นดิน พื้นปูนทรุด เนื่องจากฝนตก แรงดันน้ำประปาแรงในช่วงฤดูฝน เพราะการใช้น้ำประปาส่วนใหญ่จะลดลง จึงเกิดแรงดันในท่อเพิมขึ้นแต่ก็ไม่เกินแรงดันค่ามาตราฐานของการประปา

บริการตรวจสอบจุดรั่วบนท่อประปาที่ฝังอยู่ใต้พื้น