ติดตั้งผนังเบา งานก้้นห้องแบ่งห้อง

2013-08-14 17.17.01

งานติดตังผนังเบา งานแบ่งห้อง งานกั้นห้อง หากท่านมีพื้นที่ใหญ่ๆ ต้องการที่จะแบ่งซ่อยเป็นห้องเล็กๆหลายห้อง ตัวอย่างเช่นการทำห้องเรียน แบ่งห้องสอนแต่ละชั้นการศึกษา  ติดต่อ คลิ๊ก