ติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์

บริการล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ อย่างครบวงจรสุดยอดของงานบริการ เราใส่ใจในลูกค้าและมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ  พร้อมรับคำปรึกษาท่านทุกเรื่อง  การ ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ นอกจากจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับท่าน และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยเพราะการล้างแอร์เราล้างสิ่งสกกระปก และ การตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศครั้งใหญ่ เราจะล้างทำความสะอาดทั้งส่วนทำความเย็นภายในและชุดระบายความร้อนที่ตั้งอยู่ภายนอกห้อง จึงควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยช่างผู้ชำนาญ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศครั้งใหญ่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ก่อนล้างเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง ทุกๆเครื่อง ช่างจะต้องปิดแอร์และปิดเมนสวิตซ์ ซึ่งเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศ

2. ถอดตะแกรงด้านหน้า ฝาครอบ แผ่นควบคุมทิศทางลม และแผ่นกรองอากาศของคอยล์เย็นหรือส่วนทำความเย็น (Fan Coil Unit) ที่อยู่ภายในห้องเพื่อนำไปขัดล้างทำความสะอาด หากสกปรกมาก ๆ ช่างจะใช้น้ำผสมกับน้ำยาทำความสะอาดฉีดล้างออกด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จากนั้นใช้เครื่องเป่าลมเป่าให้แห้งพอหมาด ๆ ก่อนนำไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งสนิท

3. กรณีที่เป็นเครื่องปรับอากศรุ่นที่มีแผ่นกรองอากศแบบใยสังเคราะห์ ไส้กรองฝุ่นแบบละเอียด หรือแผ่นดูดซับกลิ่นติดอยู่กับแผ่นกรองอากาศ จะไม่สามารถใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดได้ เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวอาจชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นช่างต้เองถอดออกมาแล้วใช้แปรงขนอ่อนปัดทำความสะอาด แล้วใช้เครื่องเป่าลมให้สะอาดอีกครั้ง

4. หลังจากถอดตะแกรงแล้วและฝาครอบของคอยล์เย็นออกแล้ว ช่างจะล้าง ครีบระบายความเย็นของแผงคอยล์เย็นด้วยน้ำสะอาด หรือถ้าสกปรกมากจะใช้น้ำผสมกับน้ำยาแล้วฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ช่างอาจเลือกใช้น้ำยาแบบสเปรย์ฉีดล้างทำความสะอาดแทนได้

5. กรณีที่เป็นเครื่องรุ่นที่มีอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าติดอยู่กับคอยล์ เย็น ช่างจะถอดออกมาทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนก่อนจะล้างคอยล์เย็นเพื่อป้องกัน อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

6. ถอดใบพัดลม โครงพัดลม ถาดน้ำทิ้ง และมอเตอร์ ออกจากคอยล์เย็น (กรณีที่เป็นเครื่องแบบติดผนัง ช่างจะถอดเฉพาะใบพัดลมออกเท่านั้น โครงพัดลมและมอเตอร์ยังติดอยู่กับแผงคอยล์เย็น) จากนั้นช่างจะนำแผ่นพลาสติกมาหุ้มป้องกันมอเตอร์ให้มิดชิดเพื่อกันน้ำเข้า แล้วจึงถอดแยกโครงพัดลมออกจากใบพัด เพื่อสามารถฉีดล้างทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง   และใช้เครื่องเป่าลมเป่าให้แก้งก่อนนำไปตากในที่ร่ม 

7. อุปกรณ์หรือชิ้นล่วนของคอยล์เย็นที่ไม่สามารถใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดได้ ช่างจะใช้ผ้าแห้งเช็ดแทน และต้องดูดหรือเป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งของคอยล์เย็นทุกครั้งที่ล้างแอร์

8. ในส่วนของคอยล์ร้อน (condersing Unit) หรือส่วนของเครื่องที่อยูภายนอกห้อง ช่างจะถอดโครงเครื่องออก และนำแผ่นพลาสติกมาหุ้มป้องกันมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มิดชิดเพื่อกันน้ำ เข้า จากนั้นก็ล้างทำความสะอาดใบพัดลม ครีบระบายความร้อนของแผงคอยล์ร้อนและโครงเครื่องให้ทั่วถึง หากมีคราบสกปรกฝังแน่น อาทิ มีผุ่นผงและตะกอนติดค้างอยู่ ก็จะใช้น้ำผสมกับน้ำยาฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

9. ภายหลังจากการเช็ดล้างทำความสะอาดและผึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนแห้งดีแล้ว ช่างจะประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมและทดสอบการทำงานเครื่องเพื่อตรวจสอบระบบ ต่าง ๆ รวมถึงเสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบไม่แน่นหรือ เกิดการชำรุดตามสภาพการใช้งาน หากมีอุปกรณ์เสียหายช่างต้องแจ้งให้ทราบ และควรตกลงราคาก่อนจะซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดทุกครั้ง

10. ตรวจเช็คระบบน้ำยาทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ โดยใช้เครื่องวัดแรงดันน้ำยาติดเข้ากับท่อน้ำยาทำความเย็นของแอร์โดยปกติ ระบบท่อน้ำยาทำความเย็นของแอร์ ที่ติดตั้งอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาทำความเย็นอีก เลยตลอดอายุการใช้งาน ยกเว้นเกิดการรั่วซึมทำให้น้ำยารั่งไหลออกจากระบบ จึงจำเป็นต้องให้ช่างหาจุดที่รั่วซึมให้พบและซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนเติม น้ำยาทำความเย็นเข้าไปใหม่

11. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า โดยวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแอร์เทียบกับค่ามาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตแอร์ ที่ได้กำหนดไว้ และเมื่อวัดค่าการใช้ไฟฟ้าก่อนตรวจสภาพแอร์ครั้งใหญ่เทียบกับค่าที่ได้หลัง การล้าง   เราจะพบว่าสามารถช่วยประหยัดค่าฟ้าได้ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์

12. ภายหลังการล้างแอร์ บ่อยครั้งมักเกิดน้ำหยดหรือรั่วออกมาจากแผงคอยล์เย็น เพราะช่างอาจหลงลืมทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ทำให้เกิดความเสียหายได้ หรือเกิดเสียงจากการสั่นของแอร์เนื่องมาจากการประกอบชิ้นส่วนไม่ดี ดังนั้น จึงควรตรวจเช็คในจุดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วให้แน่ใจก่อนช่างจะจากไป