ทีมช่างฝ้าเพดานเชียงใหม่

ถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบในการสร้างบ้านหลังหนึ่งงานฝ้าเพดาน   วัสดุแผ่นเรียบ    นิยมใช้กันมากกับส่วนที่เป็นฝ้าเพดานภายนอกบ้าน   ฝ้าชายคา   รวมไปถึงฝ้าเพดานโรงรถ   แผ่นฝ้าเพดานที่ทำจากแผ่นยิปซัมที่ใช้บุตามห้องทั่วไปภายในบ้านมีให้เลือก  ก่อนการบุฝ้าเพดานโดยเฉพาะฝ้าเพดานแบบแผ่นใหญ่ที่มีการติดตั้งโดยทีมช่างฝ้าเพดานเชียงใหม่