บริการติดตั้งไฟฟ้า

การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าแบบเดินนลอยเกาะผนัง และการติดตั้งไฟฟ้าแบบ ฝังในผนัง ซ่อนในฝ้า การติดตั้งบล็อก สามารถทำได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย