การติดตั้งไฟฟ้า

ติดตั้งไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า

รูปการเดินสายไฟฟ้า

การติดตั้งไฟฟ้าทุกวันนี้สามารถทำได้หลายวิธี หลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบเดินเกาะผนัง แบบเดินลอย แบบร้อยท่อ