chaingmaimedee004

ตั้งนั่งร้านหม้อแปลง

เสาไฟฟ้าพร้อมปัก

ปักเสาตั้งนั่งร้านหม้อแปลง ,ปักเสาไฟฟ้า, ขยายเขตไฟฟ้า ภาคเหนือ ,เสาไฟฟ้าเชียงใหม่