ปักเสาไฟฟ้า,ลงหม้อแปลงไฟฟ้า

ปักเสาไฟฟ้า,ลงหม้อแปลงไฟฟ้า

IMG_20140606_143104 (Small)

ช่างเชียงใหม่ บริการ รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ปักเสาทำนั่งร้านวางหมอแปลง ติดตั้งหม้อแปลงแขวนกับเสาไฟ ออกแบบคำณวนหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะคิดตั้งพร้อมทั้งดูแลตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการของเราดังต่อไปนี้
● รับติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ , พาดสายไฟฟ้า เดินเมนไฟฟ้า
● รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบ
● รับออกแบบติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าทั้งแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ
● งานปักเสา งานพาดสายไฟฟ้า แรงดันสูงและแรงต่ำ
● บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ฟิวส์ไฟฟ้า ตรวจสอบระบบกราวด์ ล่อฟ้าแรงสูง ล่อฟ้าแรงต่ำ
● ซ่อมไฟฟ้าเนื่องจากเหตุขัดข้องต่างๆ ต้นไม้ลมทับสาย เสาไฟฟ้าหัก เสาไฟฟ้าเอนเอียง และอื่นๆ
● รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมภายนอกอาคารและภายในอาคาร
● รับให้คำปรึกษาออกแบบระบบไฟฟ้าในชนบท ที่ห่างไกลยังไม่มีไฟฟ้าใช้

สอบถามโทร 0813662146 เอก

บริการรับปักเสาไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย

บริการรับปักเสาไฟฟ้า 6เมตร 8เมตร 9 เมตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสถานที่ใกล้เคียง รับย้ายเสาไฟฟ้า รื้อถอนเสาไฟฟ้า ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
ช่างรื้อถอนระบบไฟฟ้า โยกย้ายจุดไฟฟ้า ย้ายตู้ไฟ3เฟส เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง พร้อมรับประกันผลงานในระยะเวลาที่กำหนด
งานรับเหมาโครงการประจำบ้านจัดสรร โครงการเฉพาะด้านไฟฟ้า
งานเดินสายเมนไฟฟ้า ตั้งเสาไฟเข้าสวน ตั้งเสาไฟฟ้าบ้านดึงเมนไฟใหม่
งานเดินไฟฟ้าสวน งานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน งานตั้งตู้ไฟฟ้า 3เฟส