chiangmaimedee079

รับแก้ไขปั๊มน้ำทำงานไม่ปกติ

ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ,ปั๊มน้ำทำงานจังหวะสั้นๆ,ปั๊มน้ำทำงานกระตุก,น้ำแรงไม่สม่ำเสมอ