ฝ้าเพดานที่เกิดการบุ

การบุฝ้าเพดาน. ในปัจจุบันนี้ในอาคารบ้านเรือน  หรือสำนักงานต่างๆ  แทบทุกแห่งทุกหนไม่ว่าที่ไหน  จะต้องมีการบุฝ้าเพดานตามห้องต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามฝ้าเพดาน โดยเฉพาะห้องชั้นบนสุดจะเป็นมากที่สุด  เราต้องหาผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานฝ้าโดยตรง