รับติดตั้ง พื้นไม้ ระแนง กันสาด

การติดตั้งไม้ระแนงคอนวูด ให้เตรียมโครงคร่าวที่จะทำการติดตั้งไม้ระแนงคอนวูด ระยะห่าง 0.40 ม. จากนั้นนำไม้ระแนงคอนวูดที่ตัดได้ขนาดตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว มาติดตั้งโดยใช้สว่านเจาะนำเข้ากับโครงคร่าว แล้วใช้ตะปูเกลียวยึดไม้ระแนงคอนวูดให้ติดกับโครงคร่าวให้แน่น โดยยึดแบบฝังหัวตะปูเกลียว แล้วจึงทำการติดตั้งไม้ระแนงคอนวูดแผ่นต่อไปจนครบรอบหลังคา จากนั้นทำการปิดรอยหัวตะปูด้วยอะคริลิคซีแลนท์ หรือโพลียูริเทน และขัดเรียบเสมอกัน ตกแต่งผิวด้วยสีน้ำ หรือสีอะคริลิคทั่วไป เพื่อความสวยงาม ติดต่องานติดตั้ง งานออกแบบติดตั้ง สนใจช่างติดตั้งโทร 08-1366-2146  ช่างเอก
เช็คราคาสินค้าและค่าติดตั้ง