รับเหมาทำฝ้าเพดาน ผนังเบา ราคาพิเศษ

สรรพากรภาค ชม

ผนังเบา ฝ้าเพดาน ราคาฝ้าเพดาน รับเหมาทำฝ้าเพดานมาในรูปแบบต่างๆ  วงกลม วงรี สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม เราทำได้ทุกรูปแบบบริการรับทำในจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่บริเวณรอบๆเชียงใหม่ เราสามารที่จะทำการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมกับติดตั้งไฟฟ้า ทำหลุมซ่อนไฟ เล่นไฟส่องสว่าง โคมไฟ โคมดาวไลท์ โคมฮาร์โรเจน  ติดต่อเพื่อดูงาน โทร.08-1366-2146 เอก