รับเหมา ออกแบบ ตกแต่ง แก้ไข ดัดแปลง ทำฝ้าเพดาน

รับเหมา ออกแบบ ตกแต่ง แก้ไข ดัดแปลง ทำฝ้าเพดานและทาสี ซ่อมแซม ฝ้า เพดาน ทีบาร์ ฉาบเรียบ ผนังเบา หรือต้องการทำฝ้าเรียบ ฝ้าซ่อนไฟ ฝ้าหลุม ฝ้าสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือวงรีหรือ เจ้าของออกแบบเองตามลักษณะโครงสร้างบ้านอาคาร การทำมุม การเข้ามุง เราแก้ไขฝ้าผุ ปลวกกินฝ้าเพดาน  น้ำหยดบนฝ้า ฝ้าผุพองเราจะทำการแก้ไขงานให้ท่าน การทำงานฝ้าเพดานนั้นต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานพอสมควร มีสมาธิและใจเย็น โทร 08-1366-2146 เอก