ราคาค่าบริการทาสี ฝ้าเพดาน ผนังเบา

งานซ่อมแซม
ค่าแรงอย่างเดียว 35 บาทต่อตารางเมตร ทาสีแบบไม่ลอกสีเก่าออก
ค่าแรงอย่างเดียว 50 บาทต่อตารางเมตร (ลอกสีเก่าออก พร้อมกับทาสีใหม่)