ราคาเสาไฟฟ้าพร้อมปัก

เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 6 เมตร ราคา 3,500 บาท
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 8 เมตร ราคา 4,500 บาท
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 9 เมตร ราคา 5,300 บาท
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 12 เมตร ราคา 11,500 บาท
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 14 เมตร ราคา 14,500 บาท

เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 12.20 เมตร
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 14.30 เมตร
เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 22 เมตร

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน และสถานที่