หาช่างกั้นห้องด้วยผนังเบา เชียงใหม่

รับกันห้อง แบ่งห้อง กั้นห้องด้วยผนังเบา งานกันห้องและงานติดตั้งประตู การกั้นห้องด้วยผนังเบาเป็นงานที่ประหยัดงบของเจาของบ้านมากที่สุด สะดวกรวดเร็ว งานเสร็จไว  ไม่ทิ้งวัสดุเหลือใช้ เนื้องานออกมาสวยงาม ติดต่อช่าง 08-1366-2146 เอก
รับงานในจังหวัดเชียงใหม่