อะไหล่ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

อะไหล่ปั๊มน้ำ เชียงใหม่

รับตรวจเช็คอาการเสียของปั๊มน้ำพร้อมกับเปลี่ยนอะไหล่บริการถึงที่บ้านไม่ต้องถอดปั๊ม

บริการรับตรวจเช็คปั๊มน้ำถึงที่บ้านพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสีย ปั๊มน้ำขัดข้องนึกถึงเรา มีบริการถึงที่บ้านท่านไม่ต้องยก ไม่ต้องถอดปั๊มน้ำมาซ่อมที่ร้าน อาการเสียที่เจอมาส่วนใหญ่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้ติดอุปการณ์ป้องกัน บางทีน้ำแห้งแต่ปั๊มน้ำยังทำงาน การที่ปล่อยให้ปั๊มน้ำทำงานเวลาที่ไม่มีน้ำนั้น จะทำให้เครื่องร้อน และบางทีทำให้ปั๊มน้ำโก่งงอ ทำให้เสียรูปทรงได้ และต่อไปอาจทำให้เกิดย้ำรั่วซึมได้