เช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

เช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

chaingmaimedee011

บริการงานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบการทำงานของระบบตัดไฟฟ้า ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลงกราวน์ตรวจสอบการทำงานของระบบสายดิน วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ตรวจเช็คการทำงานของเบรกเกอร์ทุกตัว ในบางครั้ง ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกติ แต่ว่าเกิดรอยไหม้ที่ตัวเบรกเกอร์ ดังเช่นในรูปภาพ เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ปกติ แต่ว่าเกิดรอยไหม้ที่ตัวเบรกเกอร์ ยิ่งนานวันไฟเรื่อยๆ อาจเกิดไฟไหม้ได้นะครับ ทานสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ครับ ตรวจสอบด้วยการดูด้วยสายตาเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ก็เรียกช่างมาตรวจสอบอีกครั้ง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระบบป้องกันก็จะตัดไฟฟ้าออกจากระบบ ติดต่อสอบถามช่าง โทร 0813662146  เอก