เปลี่ยนคัทเอาท์บ้านพัก

เปลี่ยนคัทเอาท์บ้านพัก

คัทเอาท์ หรือสะพานไฟ รวมทั้งเบรกเกอร์ และตู้โหลด เมื่อใช้นานวันเข้า จะเกิดการเสื่อมหรือการใช้งานไม่เต็มที่ การใช้ไฟ ไฟมาไม่เต็มที่หรือมาบ้างไม่มาบ้าง ไฟฟ้าติดๆดับๆ หรือเปิดไฟฟ้าตั้งนานกว่าไฟจะดิด อาการพวกนี้คืออาการเสื่อมของอปกรณ์ไฟฟ้า
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เมื่ออายุมากแล้วติดตั้งนานแล้วก็ควรจะได้รับการตรวจเช็ค ตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม่สำหรับอุปกรณืบางอย่าง เรามีช่างสำหรับไปตรวจสอบและประเมินหน้างานก่อนการแก้ไข หรือติดตั้งสามารถที่จะ
ประเมินค่าใช้จ่ายก่อนการแก้ไขได้เพื่อที่จะให้ท่านได้เตรียมตัวและตัดสินใจตกลงทำ  ติดต่อช่าง โทร 08-1366-2146 เอก