ปักเสาไฟฟ้า

รับปักเสาไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า ทั้งแรงต่ำและแรงสูง เสาไฟฟ้าพร้อมปักส่งถึงหน้างาน

ปักเสาไฟฟ้า

เสาไฟฟ้าพร้อมส่งถึงที่ บริการปักเสาไฟฟ้า ทุกขนาด ตั้งแต่เสาไฟฟ้าแรงต่ำ-เสาไฟฟ้าแรงสูง ความสูง 6 เมตร ไปจนถึงเสาไฟฟ้าที่มีความสูง 22 เมตร ส่งถึงที่พร้อมปัก งานปักเสาไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า ถอนเสาไฟฟ้า เป็นงานเฉพาะด้าน การทำงานในด้านนี้จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและ ประสบการณ์ด้านนี้มานาน หรือการย้ายเสาไฟฟ้า ถนเสาไฟฟ้า ในลักษณะที่มีกระแสไฟฟ้านั้น จำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้และประสบการด้านนี้มานาน สนใจเรียกใช้บริการโทรเข้ามาได้ครับ ออกแบบและให้คำปรึกษา 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เชียงใหม่ ออกแบบระบบไฟฟ้า

รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมออกแบบระบบไฟฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ ปักเสาพาดสายขยายเขต ปักเสาทำนั่งร้านเพื่อวางหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงแบบวางนั่งร้านปลอดภัยจากน้ำท่วม ขนาด รูปแบบการติดตั้งจะขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละที่แตกต่างกันออกไป การเลือกขนาดหม้อแปลงจะต้องเลือกให้พอดีกับการใช้งานและเผื่อการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเล็กน้อย ไม่เผื่อเยอะหรือ ติดตั้งพอดีจนเกินไป ถ้าหาติดตั้งพอดีจนเกินไปถ้ามีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในวันข้างหน้า จะไม่พอใช้งาน

ทดสอบค่ากราวด์

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จะต้องมีการวัดค่าต่างๆ ให้ได้ค่าตามมาตราฐานการติดตั้ง

เสาไฟฟ้าติดตั้งเสาส่ง

บริการปักเสาไฟฟ้า เพื่อติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ใช้เสาไฟฟ้าแทนเสาโครงเหล็กเดิมเพื่อใข้เป็นเสาส่ง ติดตั้งง่าย งานจบไว

ปักเสาพื้นที่ห่างไกล

บริการปักเสาไฟฟ้าพื้นที่ห่างไกล พื้นที่บนเขาพื้นที่เข้ายากลำบาก ปักเสาเพื่องานติดตั้งหอกระจายข่าว เสาไฟฟ้าติดตั้งครั้งเดียวจบ สามารถเซอร์วิสงานได้ง่าย เพิ่มเติมอุปกรณ์ภายหลังได้เรื่อยๆ

เสาไฟฟ้าพร้อมปัก

ปักเสาไฟฟ้าใช้ในงานส่งสัญญาณโทรศัพท์ ปักเสาติด ant เพื่องกระจายสัญญาณให้เป็นวงกว้าง การใช้งานได้หลายจุด

ปักเสาไฟฟ้าในพื้นที่ของตัวเอง

ลูกค้าปักเสาไฟฟ้าในที่ของตัวเอง ปักเสาเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งไฟกิ่ง ไฟฟ้าส่องสว่าง หรือพาดสายเมนไปยังปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการสูบน้ำมาใช้งาน

ปักเสาไฟฟ้าพื้นที่สวน

ปักเสาไฟฟ้าในสวน การปักเสาไฟฟ้าในพื้นที่ของตัวเอง หากต้องการประหยัด ก็ใช้เสา 6 เมตรปักได้ เพราะเราใช้งานของเราเอง แต่ถ้าจะปักใช้งานแบบมาตราฐานเพื่อใช้งานระยะยาว และเพื่อความแข็งแรง ก็ใช้เสาขนาด 8 เมตร หรื่อ 9 เมตรปักเลยก็ได้ รองรับการใช้งานได้เยอะหลากหลายรูปแบบ รถสามารถลอดใต้สายได้สบาย

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ

เสาไฟฟ้าแรงต่ำเป็นเสาไฟฟ้าที่ใช้งานได้หลากหลายประเภท เมื่อปักเสร็จแล้วก็สามรถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนเสาได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะดิดตั้งใหม่ รื้อถอนของเดิมที่เคยติดตั้งหรือสับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ปีนขึ้นลงได้สะดวก

ปักเสาพาดสายเข้าที่สวน

บริการรับปักเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายเข้าไปยังพื้นที่สวน ไร่ นา เพื่อใช้การปั๊มน้ำ หรือแสงสว่าง อาจจะมีบ้านพักตากอากาศไว้ในสวนก็ได้ การปักสายในพื้นที่ตนเองแบบนี้ใช้ขนาดเสาไป 6 เมตร ก็เพียงพอแล้ว

ปักเสาไฟฟ้าโครงการหมู่บ้าน

ปักเสาไฟฟ้าในโครงการหมู่บ้าน เพื่อรับเมนไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ซึงจะอยู่อีกฝั่งของถนน ปักเสารับสายเมนที่ข้ามถนน สายไฟฟ้าเฟสเดียวที่มีสายไฟฟ้าสองเส้น จะใช้เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 8 หรือ 9 เมตร ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับตัวบ้าน จะปักเพิ่มใช้เสาไฟฟ้า ขนาด 6 เมตร หรือสูงกว่าก็ได้

ปักเสาไฟฟ้าในโครงการบ้าน

เสาไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน สร้างบ้านพักอาศัยถ้าการไฟฟ้ายังไม่ได้ขยายเขตเข้าไปในโครงการ เราก็ทำการปักเสาชั่วคราวเพื่อใช้งานก่อสร้างไปก่อนบ้านเสร็จ เสาไฟฟ้าจริงถึงจะเข้าเพื่อให้บ้านแต่ละหลังต่อไปใช้งาน