งานประปา-ติดตั้งปั๊มน้ำ

ติดตั้ง ซ่อมแซม ย้าย เปลี่ยน ปั๊มน้ำ

เปลี่ยนปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำเมื่อใช้งานนานๆไป เกิน 10 ปีขึ้นไปแล้วเมื่อเสียช่างจะเข้าไปตรวจเช็คให้ก่อน เมื่อเช็คเสร็จแล้วจะแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบถึงค่าซ่อมและค่าอะไหล่รวมกันแล้ว ถ้าเสียเยอะช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะให้ซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ เปรียบเทียบกับค่าซ่อมให้ดู ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็จะได้ปั๊มน้ำรุ่นใหม่ขึ้นมาอีก

ปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง

ปั๊มน้ำฮิตาชิพร้อมติดตั้ง ขนาดปั๊มสำหรับบ้านชั้นเดียว สำหรับบ้านสองชั้น สำหรับบ้านสามชั้น ตึกแถว โรงแรมขนาดเล็ก รวมไปถึงปั๊มน้ำรดน้ำรอบๆตัวบ้าน สามารถโทรปรึกษาชนาดปั๊มที่ใช้เหมาะสมกับหน้างาน เข้ากับการใช้งานได้ การติดตั้งปั๊มน้ำอย่างถูกวิธีจะเป็นการบำรุงรักษาปั๊มน้ำไปในตัว ช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ

เปลี่ยนปั๊มน้ำ

เดิมเป็นฮิตาชิรุ่นเก่า ซ่อมแล้วซ่อมอีก เปลี่ยนอะไหล่มาเรื่อยๆ เมื่อมีงบประมาณเพียงพอแล้วเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำเลยจะดีกว่า ปั๊มรุ่นเก่า อายุ้กิน สิบปีขึ้นไปเมื่อซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แพง ควรจะเลือกเปลี่ยนตัวใหม่ ตัวเก่าอายุเยอะจะหมดสภาพและอะไหล่ก็จะหายากขึ้น

เปลี่ยนปั๊มน้ำฮิตาชิเหลี่ยม

บริการเปลี่ยนปั๊มน้ำ เป็นปั๊มน้ำฮิตาชิแบบเหลี่ยม รุ่นล่าสุดเวลานี้ เดิมเป็นรุ่นถังกลม ตัวเดิมอายุการใช้งานเกิน 10 ปีแล้ว เจ้าของบ้านไม่อยากซ่อม เพราะมีรุ่นใหม่มาทดแทน ขนาดเล็กกว่าเมื่อวัตต์เท่ากัน เสียงเงียบกว่า เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นเหลี่ยมเพื่อใช้งานแทนตัวเดิม

ปั๊มน้ำฮิตาชิ รุ่นGX

ปั๊มน้ำฮิตาชิแบบเหลี่ยม รุ่นGX 9ติดตั้งปั๊มน้ำแบบเหลี่ยม รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รับปรุงพัฒนามาจากปั๊มน้ำรุ่นถังกลม ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ยังใหม่อยู่ การใช้งานถังเหลี่ยมแรงดันน้ำค่อนข้างที่จะคงที่น้ำไหลสม่ำเสมอ รู้สึกได้เมื่อใช้งานกับเครื่องทำน้ำอุ่น ขณะอาบน้ำอุ่น น้ำที่เราอาบนั้นจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสม่ำเสมอ อาบสบาย

ติดตั้งปั๊มน้ำฮิตาชิรุ่นxx

ปั๊มน้ำฮิตาชิรุ่นใหม่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นคือ เสียงจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ แรงดันน้ำคงที่เหมาะกับบ้านครัวเรื่อน ควรเลือกขนาดปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับบ้าน บ้านชั้นเดียวแนะนำ 150-200 วัตต์ สำหรับบ้านสองชั้นแนะนำ 250-300 วัตต์