ช่างทำฝ้าหลุม เชียงใหม่

ฝ้าหลุมโค้ง

ฝ้าหลุมซ่อนไฟ

             ติดตั้งฝ้าเพดานรูปใข ฝ้าโค้ง งานฝ้าหลุมซ่อนไฟข้างใน ติดตั้งฝ้าเพดานแบบต่างๆ รูปแบบใหม่ๆ งานติดไฟฟ้าในหลุมฝ้า สนใจเรื่อยกดูหน้างานเพื่อประเมินราคาได้ครับ